Грешка/дефект Триаж

Защо грешката/дефектът е важен при софтуерното тестване

Какво е 'Дефектна триада'? Триажът на дефекти е процес, при който всяка грешка се дава приоритет въз основа на нейната тежест, честота, риск и т.н. Терминът триация се използва в Софтуерното тестване / QA за определяне на тежестта