Алгоритъм За Сортиране На Балончета

Алгоритъм за сортиране на балончета с Python с помощта на пример за списък

Какво е сортиране на балончета? Сортирането с балончета е алгоритъм за сортиране, който се използва за сортиране на елементи в списък във възходящ ред. Това става чрез сравняване на две съседни стойности. Ако първата стойност е по -висока от