Boxplot В R

boxplot () в R: Как да накараме BoxPlots да се учи с пример

Можете да използвате геометричния обект geom_boxplot () от библиотеката ggplot2, за да нарисувате график на кутия. Box plot помага да се визуализира разпределението на данните по квартили и да се открие наличието на отклонения. Ние wi