Двоично Дърво За Търсене

Двоично дърво за търсене (BST) с пример

Какво е двоично дърво за търсене? Двоичното дърво за търсене е усъвършенстван алгоритъм, използван за анализ на възела, неговия ляв и десен клон, които са моделирани в дървовидна структура и връщат стойността.