Най -Добрият Smtp Сървър

15 Безплатен SMTP сървър | Най -добрите доставчици на SMTP услуги през 2021 г.

SMTP е набор от процедури, правила и принципи за изпращане на имейли/съобщения до имейл сървър. SMTP е съкращение от Simple Mail Transfer Protocol. Повечето рамки за разработка поддържат SMTP протокол. Така че, няма нужда да инсталирате допълнителни библиотеки, за да получите SMTP протокол.