Най -Добрият Безплатен Текстов Процесор

25 Най -добър БЕЗПЛАТЕН текстов процесор | Софтуер за текстообработка през 2021 г.

Текстовият процесор е компютърна програма, която осигурява въвеждане, редактиране, форматиране и извеждане на текст. Той включва някои допълнителни функции, като създаване, редактиране, запазване и отпечатване на документи.