Най -Добрия Списък С Бази Данни

13 НАЙ -ДОБРИЯ безплатен софтуер за бази данни (списък с бази данни на SQL) през 2021 г.

База данни е систематично събиране на данни, което поддържа съхранение и манипулиране на информация. Обикновено се управлява от система за управление на бази данни (СУБД). Данните в базата данни обикновено са