Бекенд Тестване

Урок за бекенд тестване: какво е, инструменти и примери

Бекенд тестването не е нищо друго освен тестване от страна на сървъра или тестване на база данни. Данните, въведени в предния край, ще се съхраняват в базовата база данни. Базата данни може да бъде SQL Server, MySQL, Oracle, DB2 и др