Тестване На Автоматизация

Урок за тестване на автоматизация: Какво е автоматизирано тестване?

Automation Testing или Test Automation е софтуерна техника за тестване, която изпълнява с помощта на специални софтуерни инструменти за автоматизирано тестване за изпълнение на набор от тестови случаи.