Рамки За Автоматизация

Данни, ключови думи и хибридни рамки за автоматизация в QTP/UFT

В този урок ще използваме QTP (HP функционален тест) за създаване на рамка, управлявана от данни, рамка, управлявана от ключови думи, хибридна рамка с пример.