Автоматизирана Vs. Ръчно Тестване

Автоматизирано тестване срещу Ръчно тестване: Каква е разликата?

Разлика между ръчно и автоматизирано тестване. Ръчното тестване е тестване на софтуера, при което тестовете се извършват ръчно от QA Analyst.In Automated Software Testing, тестерите пишат код/тестови скриптове за автоматизиране на изпълнението на теста.