Активи И Пасиви

Какво представляват активите и пасивите в счетоводството? ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕР

Думите актив и пасив са две много често срещани думи в счетоводството/счетоводството. Активите се определят като ресурси, които помагат за генериране на печалба във вашия бизнес. Имаш някакъв контрол над това. Отговорността се определя като задължения, които вашият бизнес трябва да изпълни. С прости думи, отговорност означава кредит.