Asp.net Управление На Сесии

Урок за управление на сесии на ASP.NET [Пример]

HTTP протоколът, по който работят всички уеб приложения, е протокол без състояние. Под без гражданство това просто означава, че информацията не се съхранява от една заявка към друга. Например, ако сте имали вход