Apply (), Sapply (), Tapply () В R

apply (), lapply (), sapply (), tapply () функция в R с примери

Този урок има за цел да въведе колекцията от функции apply (). Функцията apply () е най -основната от всички колекции. Ще научим също sapply (), lapply () и tapply (). Приложената колекция ок