Api Тестване С Qtp

API Тестване ИЗПОЛЗВАНЕ на QTP/UFT: Пълен урок

Какво е API тестване? Преди да тестваме API, трябва да знаем за API. API (интерфейс за програмиране на приложения) е съвкупност от софтуерни функции и процедури, които могат да се изпълняват от друг софтуер