Урок За Apache Solr

Урок за Apache Solr: Какво е, архитектура и инсталация

Solr е корпоративна платформа за търсене с отворен код, написана на Java, от проекта Apache Lucene. Основните му характеристики включват пълнотекстово търсене, подчертаване на хитове, фасетно търсене, индексиране в реално време, d