Отговорни Алтернативи

Най -добрите 8 отговорни алтернативи през 2021 г.

Ansible е инструмент на DevOps, който автоматизира предоставяне на софтуер, управление на конфигурации и внедряване на приложения. Използва се за настройка и управление на инфраструктура и приложения.