Angularjs На Повторение

Директива за AngularJS ng-repeat с пример

Показване на повтаряща се информация Понякога може да се наложи да покажем списък с елементи в изгледа, така че въпросът е как можем да покажем списък с елементи, дефинирани в нашия контролер, в нашия изглед