Алфа Тестване

Какво е алфа тестване? Процес, пример

Alpha Testing е предварително тестване на софтуер, извършено за идентифициране на грешки преди пускането на продукта на реални потребители или обществеността. Това е вид изпитване за приемане. Това тестване се нарича алф