Всичко За Интелигентните Форми

Интелигентни форми в SAP ABAP

SAP Smart Forms се използва за създаване и поддържане на формуляри за масов печат в SAP Systems. Като изходен носител SAP Smart Forms поддържа принтер, факс, електронна поща или интернет (чрез използване на генерирания XML или