Всичко За Заявката Abap

Урок за ABAP заявки в SAP: SQ01, SQ02, SQ03

Приложението ABAP Query се използва за създаване на отчети, които вече не присъстват в системата SAP. Той е проектиран за потребители с малко или никакви познания за програмирането на ABAP