Пъргав Срещу Канбан

Agile Vs Kanban: Каква е разликата между Agile и Kanban?

Какво е Agile? Agile методологията е практика, която насърчава непрекъснатото повторение на разработването и тестването през целия жизнен цикъл на SDLC. Agile е алтернатива на водопад или традиционна секвенция