Agile Методология

Agile методология: Какво е Agile модел за разработка на софтуер?

Какво е Agile методология? Методиката AGILE е практика, която насърчава непрекъснато повторение на разработването и тестването през целия жизнен цикъл на разработката на софтуер на проекта. Развитието и тестовите дейности са едновременни за разлика от модела Waterfall