Трансформация На Агрегатора

Трансформация на агрегатора в Informatica с пример

Трансформацията на агрегатора извършва съвкупни изчисления като сума, средна стойност и т.н. Например, ако искате да изчислите сумата от заплатите на всички служители в отдел, можем да използваме агрегара