Обобщени Функции

Урок за агрегираните функции на MySQL: SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT, DISTINCT

Научете се да използвате MySQL агрегиращи функции и нейните приложения стъпки агрегиращи функции, а именно; SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT, DISTINCT