Протокол За Разрешаване На Адреси

Протокол за разрешаване на адреси (ARP)

Протоколът за разрешаване на адреси (ARP) е важен протокол на мрежовия слой в модела OSI, който помага да се намери MAC (Media Access Control) адрес, като се има предвид IP адресът на системата. Основната задача на ARP е да преобразува 32-битовия IP адрес (за IPv4) в 48-битов MAC адрес.